امروز یکشنبه 3 تیر 1397

مجله بیوتکنوژی کشاورزی

این مجله در سایت های ذیل نمایه می شود

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

magiran.com

www.sid.ir

علمی - پژوهشی (کشاورزی)

فصلنامه

فارسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمدرضا محمدآبادی

دکتر مختار جلالی جواران

   دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

به اطلاع داوران محترم می‌رساند حق داوری مربوط به زمان آغاز کار مجله تا سیزدهم خرداد سال 1395 به حساب داوران محترم واریز شده

  

شماره جاری

اخبار و اطلاعیه ها