امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

درباره مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

خداوند منان را سپاسگزاریم که توفیق نشر بخشی از تحقیقات محققان و متخصصان کشور عزیزمان، را به ما عنایت فرمود. با توجه به اهمیت روزافزون بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان، مدتی بود که کمبود منابع علمی در این حوزه از فناوری نوین احساس می شد. توفیق رفیق راه شد و تهیه، تدوین و انتشار این مجله به دست اندرکاران مجله این امکان را فراهم نمود تا از این طریق علاوه بر گسترش فناوری مهم و ارزشمند بیوتکنولوژی کشارزی بخشی از وظیفه ملی خود را ادا نمایند. با عنایت به نقش مهم بیوتکنولوژی ازجنبه های مختلف در امنیت ملی (غذایی، بهداشتی، درمانی، محیطی، دفاعی و ...) اهمیت و ارزش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک امری مسلم و محرز است، به ویژه با توجه به وجود پتانسیل بالا آن در استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی کشاورزی، مانند: تولید گیاهان و دامهای تراریخت، روشهای کشت سلول و اندامهای گیاهی، ریزازدیادی، استفاده در صنایع غذایی و نشانگرهای ژنتیکی است. بیوتکنولوژی، علاوه بر اینکه زمان و هزینه تولید انواع فراورده های کشاورزی را کاهش می دهد، می توان با استفاده از ابزارهای آن، ژنهایی را با اهداف افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی، ایجاد مقاومت به تنشهای زیستی (آفات، بیماریها، علفهای هرز و ...) و غیر زیستی (خشکی، شوری، سرما، گرما و ...) از هر موجود به موجود زنده دیگر منتقل نمود. در این مجله سعی می شود که کلیه مقالات علمی – پژوهشی دریافتی در زمینه های مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از تایید هیات محترم تحریریه به چاپ رسد. هر مقاله حداقل برای سه داور محترم از استادان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ارسال می گردد و انتخاب مقاله برای چاپ پس از طی مراحل اصلاحی، منوط به تایید حداقل دو داور و تصویب نهایی در هیات تحریریه می باشد. اهداف و برنامه های مجله علاوه بر گسترش علم بیوتکنولوژی کشاورزی، حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کسب استانداردهای ملی و بین المللی لازم می باشد که آینده ای روشن را نوید می دهد. اخذ رتبه علمی- پژوهشی این مجله از اولین شماره در جلسه مورخ 1/7/1388 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تأیید شد. در اینجا لازم است از کلیه دست اندرکاران مجله بویژه هیات محترم تحریریه، داوران ارجمند، انجمن بیوتکنولوژی ایران و دانشگاه شهید باهنر کرمان که امکان انتشار این مجله را فراهم نموده اند کمال سپاسگزاری را بنماییم. از مولفان محترم مقالات که در مراحل مختلف از دریافت تا چاپ مقاله با ما همراهی و همکاری صمیمانه دارند و تاخیرهای احتمالی را تحمل می نمایند، تشکر می نمائیم. در خاتمه از کلیه همکاران محترم دانشگاهی و دانش پژوهان گرامی صمیمانه دعوت می نماییم که در این راه ارزشمند، با ارسال مقالات علمی- پژوهشی خود و همچنین داوری مقالات، ما را یاری فرمایند. اطمینان می دهیم که دقت های لازم در انتخاب مقالات به عمل خواهد آمد و همه تلاشمان را برای ارائه کاری کیفی و درخور تالیفات عزیزان فراهم نمائیم. امیدواریم انشاا... با همفکری و همکاری صمیمانه شما بزرگواران و تمهیدات به عمل آمده بتوانیم اعتبار علمی مجله و نمایه سازی آن را به حد اعلاء برسانیم.

برای ارسال مطالب یا ارائه پیشنهادات خود می توانید با آدرس زیر با دفتر مجله تماس بگیرید: آدرس: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله بیوتکنولوژی کشاورزی تلفن: 4-3202603-0341 و 09133987534. فاکس: 3233010 و 3222043